til top
  • Vilkår for bruk av siden

Vilkår for bruk av siden

Når du besøker 3TB Bygg AS sine hjemmesider, godtar nedenstående vilkår.

Innhold 
Mesterhus Norge sine hjemmesider inneholder informasjon om alle våre hustyper. Alle hustyper forhandles gjennom et forhandlernett som er beskrevet på denne hjemmesiden.

De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som er tilgjengelig fra en autorisert Mesterhusforhandler. Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende.

Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Mesterhus Norge forbeholder seg dog retten til å gjøre endringer når som helst og uten ytterligere forvarsel.

I dag er det mulig å lage svært realistiske illustrasjoner av hus, men alle fotoillustrasjoner her er kun til inspirasjon. 

Husene vist her er tilpasset Teknisk forskrift TEK 10. Alle hus som det søkes rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for, etter 01.01.2019 må følge ny teknisk forskrift kalt TEK 17. Den nye forskriften har strengere krav til dagslys. Dette betyr i praksis at noen vinduer må gjøres større, eller for noen hustyper må det inn flere vinduer, og det vil kunne påvirke fasadeuttrykk. Våre byggmestere vil sørge for at tegninger til ditt hus er oppdatert til korrekt TEK, og at du får huset ditt slik du øsnker deg.

Foto av hus er kundetilpasset og er ofte avvikende fra kataloghus.

Priser på MESTERHUS 
På hjemmesidene til Mesterhus Norge finnes ingen priser på husene. Tilbud på husleveranser gies fra hver enkelt forhandler. Du kan les mer om priser her.

Personlige data fra brukere 
Personlige data som mottas via Mesterhus Norge sine hjemmeside vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som MESTERHUS tilbyr deg som forbruker. Mesterhus Norge gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. Mesterhus Norge vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.

Copyright og opphavsrett 
Presentasjonen og alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt av Mesterhus Norge.

Varemerker 
Rettighetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører Mesterhus Norge. Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Hyper-linker 
Mesterhus Norge hjemmesiden kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. Mesterhus Norge kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til Mesterhus Norge hjemmesiden skjer på eget ansvar.

Ingen garanti for innhold 
Mesterhus Norge tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Mesterhus Norge påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.

Begrensning av ansvar 
Mesterhus Norge fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.

Oppdateringsrutiner 
Mesterhus Norge forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkår når som helst, og du oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang du er på hjemmesiden.