til top
 • Energirådgivning og merking

Energirådgivning og merking

Hos 3T Bygg AS har vi autoriserte energirådgivere. Vi kan bistå med energirådgivning og energimerking av boliger.

Å engasjere en energirådgiver kan være nyttig dersom:

 • Du ønsker å redusere energiforbruket i hjemmet ditt
 • Du nettopp har flyttet inn i din nye bolig
 • Du planlegger å pusse opp, og ønsker sette i gang tiltak for smartere energibruk i samme slengen
 • Du er usikker på hvilke energitiltak og oppgraderinger som bør prioriteres, og ønsker veiledning
 • Du planlegger å gjennomføre omfattende energioppgraderinger i huset.


Vår energirådgiver kan hjelpe deg med:

 • Vurdere boligens tilstand
 • Vurdere ulike energitiltak i sammenheng med din bolig
 • Vurdere ønskede tiltak og hvilke muligheter de byr på
 • Vurdere hvor ambisiøs energioppgraderingen bør være
 • Gjøre det lettere å prioritere hvilket energitiltak som bør gjennomføres først, og hva som kan vente til senere


Etter besøk fra energirådgiver, vil du motta en rapport om boligens tilstand, hvilket
potensiale den har, og hvilke tiltak som anbefales å gjennomføre. Eksempler på slike tiltak
kan være:

 • Energirådgivning
 • Oppgradering av bygningskroppen (dette kan ofte kreve totalrenovering med
  oppgradering av tak, vegger, vinduer og gulv
 • Montering av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner
 • Fjerning av oljefyr og oljetank
 • Vannbåren varmeanlegg
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Solfanger eller solcellepaneler
 • Varmestyringssystem

 

 

Ved å gå videre med tiltakene som er blitt anbefalt, vil du få økt bo-komfort og lavere strømutgifter.


Støtte til energirådgivning fra Enova

Enova gir ut støtte til energirådgivning på 5000,- uavhengig av om anbefalte tiltak gjennomføres eller ikke, ved søknad om støtte til dette må faktura og kvittering for betaling innsendes sammen med søknad til Enova.

Energirådgiveren kan anbefale energioppgraderingsløsninger som vil gi en økt bokomfort og besparelser i form av lavere strømutgifter. Rådgiveren setter opp en plan for oppgraderingen og hvilke tiltak som må gjennomføres for å motta støtte fra Enova.

Typiske tiltak som utløser støtte kan være; Energirådgivning, oppgradering av bygningskroppen med oppgradering av både tak, vegger, vinduer og gulv, montering av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, fjerning av oljefyr og oljetank, vannbåren varmeanlegg, avtrekksvarmepumpe, solfanger eller solcellepaneler og varmestyringssystem.

Vi veileder deg med energireduksjon i området Buskerud/Viken og omegn. Ta kontakt for en hyggelig samtale!

 

Med vennlig hilsen

3T Bygg AS

Mobil: 917 41 318

E-post: post@3tb.no

Besøk: Lampeveien 12 3340 Åmot

Web:  www.3tb.no